TÜRK YAPIM PROJELERİNDE ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ ARAÇLARINDAN SCRUM'IN UYGULANABİLİRLİĞİNİN VAKA ÇALIŞMALARIYLA İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF SCRUM – AN AGILE PROJECT MANAGEMENT TOOL IN

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorElçin Filiz Taş (Supervisor)

Cite this

'