Türk tekstil firmalarının yurtdışı pazarlarına yönelik markalaşma süreci ve ilgili pazarlama faaliyetleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorHuriye Şebnem Burnaz (Supervisor)

Cite this

'