Türk musıkisi devlet konservatuvarı mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorAdnan Koç (Supervisor)

Cite this

'