Türk müziği usûl incelemeleri için bir yöntem önerisi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorSongül Karahasanoğlu (Supervisor)

Cite this

'