Su korunumu açısından yerleşme tasarımında yüzeysel akış miktarının değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorGülten Manioğlu (Supervisor)

Cite this

'