Su korunumu açısından yerleşme tasarımında yüzeysel akış miktarının değerlendirilmesi Evaluation of the effects of settlement design on stormwater runoff in terms of water conservation

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorGülten Manioğlu (Supervisor)

Cite this

'