Su altı araçları için yeni geliştirilen hidrodinamik modelleme yöntemleri kullanılarak otonom bir su altı aracının hidrodinamik karakteristiğinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorHayri Acar (Supervisor)

Cite this

'