Sporopollenin ekzin kapsül ile balık yağı enkapsülasyonuna ultrases teknolojisinin etkisinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorNeşe Şahin Yeşilçubuk (Supervisor)

Cite this

'