Soma ve Çayırhan bölgesi kömürlerinin iyonlaştırıcı ışınların etkisi altındaki dönüşümleri Transformations of the coals of Soma and Çayirhan region under the effect of ionizing rays

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorGülay Bulut (Supervisor)

Cite this

'