Soma kömür havzası kömür damarlarının gaz içeriği, gaz depolama kapasitesi ve gaz akış özelliklerinin araştırılması Investigation of gas content gas adsorption capacity and gas flow properties of the

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorAbdullah Fişne (Supervisor)

Cite this

'