Sodyum-potasyum mikası ve florapatit içeren işlenebilir cam seramiklerin kristalizasyon davranışları, işlenebilirlik özellikleri ve biyoaktivite karakterizasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorGültekin Göller (Supervisor)

Cite this

'