Sodyum ditiyonit - iyonik likit kombinasyonuna dayanan çok amaçlı, çevre dostu nitro ve karbonil gruplarının indirgenme reaksiyonları

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorOkan Sirkecioğlu (Supervisor)

Cite this

'