Social media data valuation model for disaster incidence mapping Sosyal medya verilerinin afet olaylarının haritalanması için değerlendirme modeli

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorHimmet Karaman (Supervisor)

Cite this

'