Soğutucu akışkan kompresörlerinde oluşan mekanik kayıpların irdelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorSeyhan Onbaşıoğlu (Supervisor)

Cite this

'