Soğukta saklama sırasındada manyetik alan uygulamasının dilim salam üzerinde etkilerinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorNeşe Şahin Yeşilçubuk (Supervisor)

Cite this

'