Soğukta aktif enzim üretimi ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü biyoaktif peptit eldesinde kullanılması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorBeraat Özçelik (Supervisor)

Cite this

'