Soğuk depolamada farklı sıcaklık ve ambalajlama koşullarının kıymanın kalite parametrelerine etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorNeşe Şahin Yeşilçubuk (Supervisor)

Cite this

'