Sismik sıvılaşma deney numuneleri için otomatik huni tasarımı ve deney sonuçlarına etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorEsra Ece Bayat (Supervisor)

Cite this

'