SHS yöntemiyle tufal ve hematit kaynağı kullanılarak Fe3Al intermetalik bileşiğinin üretimi ve Ni, Cr, W ilavelerinin etkileri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorCevat Bora Derin (Supervisor)

Cite this

'