Sh dalgası etkisindeki alüvyonal vadilerde oluşan yüzey yerdeğiştirme genlikleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorAbdul Hayır (Supervisor)

Cite this

'