SERYUM-LAPONİT-BIS İLE ÇAPRAZ BAĞLI ALJİNAT-NIPAAM ÜÇLÜ AĞ YAPILARIN SENTEZİ, MEKANİK VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorCandan Erbil (Supervisor)

Cite this

'