Sentetik fiber donatılı püskürtme beton uygulamasında fiber donatı narinlik oranının betonun tokluk indeksine etkisi Effect of fiber aspect ratio on toughness class in synthetic fiber reinforced shotc

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorCüneyt Atilla Öztürk (Supervisor)

Cite this

'