Semantic segmentation of UAV images in archaeological sites using deep learning Arkeolojik alanlardaki İHA görüntülerinin derin öğrenme yardımıyla anlamsal segmentasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorDursun Zafer Şeker (Supervisor)

Cite this

'