Savaş ve göçe ilişkin travmatik belleğin işleyiş biçiminin mekansal karşılıkları: İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılar üzerinden bir okuma Spatial considerations of the traumatic memory caused by war a

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorFatma Erkök (Supervisor)

Cite this

'