Savaş uçaklarında harici yüklerin aerodinamik etkilerinin HAD yöntemi ile incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorAydın Mısırlıoğlu (Supervisor)

Cite this

'