Saray helvasının kalitesine bağıl nemin ve sıcaklığın etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorMeral Kılıç Akyılmaz (Supervisor)

Cite this

'