SAR görüntülerinde benek gürültüsünün giderilmesi için çoklu-dalgacık dönüşümüne dayalı yeni bir yaklaşım

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorIşın Erer (Supervisor)

Cite this

'