Sanatta özerklik düşüncesinin oluşumu ve sanatın özerk siyaseti

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorAslihan Erkmen Birkandan (Supervisor)

Cite this

'