Sınırlı ayni hakların taşınmaz değerine etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Yanalak (Supervisor)

Cite this

'