Sıcak nemli iklim bölgesi için iklimsel tasarım parametrelerinin ısıl performansa etkisini değerlendirme: Bir konut örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorGül Koçlar Oral (Supervisor)

Cite this

'