Sıcak kuru iklim bölgelerinde enerji korunumu açısından bina dış kabuğu alternatiflerinin bina formuna bağlı olarak belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorGül Koçlar Oral (Supervisor)

Cite this

'