Sıcak içecek hazırlama cihazlarının kullanılabilirliklerinin yaşlı kullanıcılar bağlamında incelenmesi ve iyileştirme önerilerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorEkrem Cem Alppay (Supervisor)

Cite this

'