Süreç yönetimi ve bir gayrimenkul değerlendirme tekniği uygulaması: Vakıflar Genel Müdürlüğü örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorFunda Yirmibeşoğlu (Supervisor)

Cite this

'