Süreç madenciliği yaklaşımı kullanılarak süreç geliştirme metodolojisi: Devlet üniversitesi elektronik belge yönetimi sistemi örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorCemil Ceylan (Supervisor)

Cite this

'