Sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin uygulanırlığı: Türkiye örneği Applicability of the sustainable human resources management: The case of Turkey

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorFatma Küskü Akdoğan (Supervisor)

Cite this

'