Sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin uygulanırlığı: Türkiye örneği

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorFatma Küskü Akdoğan (Supervisor)

Cite this

'