Süneklik düzeyi yüksek bina türü bir endüstri yapısına ait kiriş-kolon birleşim bölgesinin tasarımı ve doğrusal olmayan analizi Design and nonlinear analyses of the beam-to-column (eaves) connections

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorCüneyt Vatansever (Supervisor)

Cite this

'