Ru temelli geliştirilen bazı katalizörlerin NABH4'ün hidrolizinde kullanılması ve elektrooksidasyonla katalitik aktivitelerinin belirlenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorÖmer Şahin (Supervisor)

Cite this

'