Robust and adaptive quadrotor control for uncertain and fault conditions Belirsizlik ve arıza durumları için sağlam ve uyarlanabilir quadrotor kontrolü

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
Supervisorİsmail Bayezit (Supervisor)

Cite this

'