Reclaiming autonomy: Architectural design's core and engagement of researchers and practitioners (Iranian case) Otonomiye geri dönüş: Mimari tasarımın özü ve araştırmacılar ve uygulamacıların katılımı

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorNesip Ömer Erem (Supervisor)

Cite this

'