Raylı sistem projelerinde karşılaşılan hak talebine esas olayların fıdıc zümrüt kitap bakış açısıyla incelenmesi Analysis to claim events in railway systems by the fidic emerald book's approach

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorPelin Alpkökin (Supervisor)

Cite this

'