Rüzgar enerji santralları üretim ve işletme değişkenlerinin çoklu-yarıvariogram yöntemi ile alansal tahmini

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorAhmet Duran Şahin (Supervisor)

Cite this

'