Prefabrike betonarme panolu yapıların sismik tasarımı, onarım ve güçlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorTurgut Öztürk (Supervisor)

Cite this

'