Prefabrik betonarme yapı sistemlerinde kullanılan moment aktaran bir birleşimin deneysel ve kuramsal incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorErcan Yüksel (Supervisor)

Cite this

'