Potential wind farm design of the Caspian sea shores of Azerbaijan Azerbaycan'ın Hazar denizi açıklarında potansiyel rüzgâr çiftliği tasarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorSerdar Beji (Supervisor)

Cite this

'