Potasyum mikası ve florapatit içeren cam seramiklerin kristalizasyon davranışları, işlenebilirlik özellikleri üzerine değişen oranda çekirdeklenme katalisti (ZrO2) ilavesinin etkisinin incelenmesi ve

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorGültekin Göller (Supervisor)

Cite this

'