Polisitren parçacıkların 3 boyutlu elektrotlar kullanılarak dielektroforez yöntemiyle yönlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorLevent Trabzon (Supervisor)

Cite this

'