POLİPROPİLEN MALZEMELERDE MEKANİK ÖZELLİKLER VE GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA İÇİN PROSES PARAMETRELERİNİN DENEY TASARIMI, DUYARLILIK ANALİZLERİ, İSTATİSTİKSEL ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorOğuz Altay (Supervisor)

Cite this

'