Polimerleşme ve jelleşme süreçlerinin bilgisayar benzetim deneyleriyle modellenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorYaşar Yılmaz (Supervisor)

Cite this

'