Polimerik malzemelerin radyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve tanısal radyolojide fantom malzemesi olarak kullanım yönünden değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorNesrin Altınsoy (Supervisor)

Cite this

'